Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Συνεργασία Στρατού και Ανώτατης Εκπαίδευσης: Γιατί είναι απαραίτητη

Του Γιώργου Μουρουζίδη*
Μόλις αφήσαμε πίσω μας άλλη μια 25η Μαρτίου.
Την «τιμήσαμε» και πάλι με τον ίδιο πάντοτε ανούσιο τρόπο: τις ίδιες παρελάσεις, τα ίδια αφιερώματα, τους ίδιους ανιαρούς επετειακούς λόγους.


Το Σώμα Υλικού Πολέμου έχει ως αποστολή την διαχείριση των υλικών και των πιστώσεων του ελληνικού στρατού.
Το ΚΕΥΠ, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του ΣΥΠ, έχει ως αποστολή την παραγωγή γνώσης, τη μελέτη σύγχρονων μεθόδων και εφαρμογών και την εκπαίδευση των στελεχών του.

Η τρέχουσα δημοσιονομική στενότητα αποτελεί έναν επιπλέον σημαντικό λόγο για οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο χειρισμό της περιουσίας (υλικά, ανταλλακτικά, πιστώσεις, κλπ…) του στρατού, και κυρίως επιβάλει την ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών της λειτουργίας, τόσο των εκτελεστικών όσο και των διευθυντικών τμημάτων του Σώματος Υλικού Πολέμου.

Γίνεται λοιπόν προφανής η ανάγκη συνεργασίας Στρατού και Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η ιδέα των συνεργασιών στρατού και πανεπιστημίων, αποτελεί εμπεδωμένη πρακτική στον προηγμένο κόσμο, αφού οι στρατοί χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους δηλαδή της αποτρεπτικής τους ισχύος.

Δυνητικά  πεδία  συνεργασίας ΚΕΥΠ – Ανώτατης Εκπαίδευσης :
– Δημιουργία κάποιου συστήματος διαχείρισης γνώσης (Knowledge management) για το ΣΥΠ όπου θα καταγραφούν και θα είναι προσπελάσιμα όλα τα Τεχνικά εγχειρίδια(TE), Τecnical Μanuals(TM) κλπ με χρήση κωδικών από απόσταση και χρήση διαδικτύου.

– Δημιουργία λογισμικού για υποβοήθηση της εκπαίδευσης (πχ δημιουργία ασκήσεων εξομοίωσης για διαχειριστές υλικού, κλπ).

– Υποστήριξη και Εκσυγχρονισμό του ΟΣΕΥΣ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Υλικών Στρατού) μιας εφαρμογής που χρησιμοποιείται από τα ανεφοδιαστικά όργανα του ΣΥΠ από την δεκαετία του 1990.

– Δημιουργία μιας νέας εφαρμογής για χρήση από τις Γενικές Διαχειρίσεις Υλικού των μονάδων όλου του Ελληνικού Στρατού, που να συνεργάζεται με το ΟΣΕΥΣ.

– Παρακολούθηση διακινήσεων αποθηκών υλικών- πυρομαχικών, ιδιαίτερα σε υλικά υψηλής αξίας, με χρήση τεχνολογίας  RFID (θεωρείται ο αντικαταστάτης του  barcode).

–   Δημιουργία Εφαρμογής για τους διαγωνισμούς εκποιήσεις όλων των υλικών από το στάδιο της προκήρυξης μέχρι και την τελική κατακύρωση (ίσως με σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων συμβάσεων).

–  Δημιουργία  ηλεκτρονικού  Μουσείου Πυρομαχικών (δεν υπάρχει ούτε φυσικό).

–  Παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων από νέους Ανθλγούς και Λοχίες.

– Διερεύνηση δημιουργίας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, για την πιστοποίηση αποθηκαρίων, στρατιωτών, ΟΒΑ, κλπ…

– Διάθεση των εγκαταστάσεων του ΚΕΥΠ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, όποτε απαιτείται.

–   Τέλος,  δημιουργία ψηφιακών προβολών,  εισαγωγής και  ενημέρωσης   για τις ιστορικές μάχες της περιοχής της Λαμίας (Θερμοπύλες, Αλαμάνα, Γοργοπόταμος), και την προβολή τους σε ανάλογα διευθετημένη αίθουσα, πχ της Λέσχης Αξιωματικών.  Αυτό θα εξυπηρετήσει τουριστικούς σκοπούς.

Όλα τα στερεότυπα μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν, εάν οι στρατιωτικές και πανεπιστημιακές αρχές, έθεταν το ζήτημα σε σοβαρή συζήτηση, προκειμένου να αποδειχθεί μέσα από οικονομοτεχνικά κριτήρια το όφελος που θα προκύψει για το στρατό και γενικότερα για το κράτος.

Προσωπική μου εκτίμηση επιπλέον είναι ότι μια επιστημονική ημερίδα, υπό την αιγίδα κάποιου φορέα πχ της περιφέρειας, θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για περισσότερη και σοβαρή συζήτηση, αναφορικά με το θέμα.

Τέλος κάνω την σκέψη δημιουργίας μιας δεξαμενής σκέψης (think tank) για να υποστηρίξουμε τις προτάσεις.

ΠΗΓΗ: www.efthia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: