Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

24 Μαρτίου του 1821: η σφαγή των Ελλήνων της Πόλης

Οι Τούρκοι τυφλωμένοι με μίσος αρχίζουν τις σφαγές την Κωνσταντινούπολη – Εκδικούνται τους Έλληνες που ξεσηκώνονται στο Μωριά και τη Ρούμελη.


Από εκείνη τη μέρα άρχισε στην Κωνσταντινούπολη σφαγή Ελλήνων σαν αντιπερισπασμός και εκδίκηση για την επανάσταση.

Σφαγιάσστηκαν Έλληνες που είχαν αξιώματα και συγγενείς τους, κληρικοί μεταξύ των οποίων ο μητροπολίτης Εφέσου Διονύσιος Καλλιάρχης, αλλά και ανώνυμοι που συλλαμβάνονταν σε επαρχίες ως ύποπτοι και αποστέλονταν στην Κωνσταντινούπολη. πηγή: λάβαρο 21...


 www.elkosmos.gr/82669/ © www.elkosmos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: