Μία ακόμη επιβεβαίωση για την ιστοσελίδα μας , 
pentapostagma.gr, σύμφωνα με το άρθρο μας: *** Μετακινούνται εσπευσμένα τουρκικά άρματα μάχης LEOPARD –