Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Αλλαγές στην υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων


Τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου για την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στο οποίο περιλαμβάνεται και νέα δομή διοίκησής τους, και ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, όπως των αντιρρησιών συνείδησης και των απομάχων παρουσίασε χθες σε συνέντευξη Τύπου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

Με το νέο νομοσχέδιο εισάγεται ο θεσμός της κρίσης, κατ' απόλυτη εκλογή, στους βαθμούς του αντισυνταγματάρχη και συνταγματάρχη, ενώ δημιουργείται μια μορφή «παράλληλης επετηρίδας» για όσους τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, έως ότου συμπληρώσουν την αναγκαία πραγματική στρατιωτική υπηρεσία. 

Επίσης, με το νομοσχέδιο καθορίζονται τα ελάχιστα χρονικά όρια παραμονής σε κάθε βαθμό ώστε οι αξιωματικοί των παραγωγικών σχολών να συμπληρώνουν στο βαθμό του συνταγματάρχη 35 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποστούν μισθολογική μείωση, είτε βρίσκονται εντός οργανικών θέσεων είτε τίθενται στην «παράλληλη επετηρίδα».
Επίσης, παρατήρησε ότι οι διοικητικές ρυθμίσεις εναρμονίζονται πλήρως με τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και εξυπηρετείται πλήρως το σχήμα της 35ετούς πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας - 40 συντάξιμα χρόνια.

Ακόμα, διευκρίνισε ότι για τις ειδικές κατηγορίες των αξιωματικών και υπαξιωματικών θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις και θα θεσπισθούν μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή μετάβαση από το σημερινό καθεστώς στο καινούργιο. Τα Γενικά Επιτελεία έχουν περιθώριο ένα μήνα για να υποβάλουν τις τεχνικού χαρακτήρα προτάσεις τους.

Οσον αφορά τις μεταθέσεις και αποσπάσεις τυποποιούνται νέα κριτήρια. Επίσης τυποποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών, καθώς και η διαδικασία κρίσης για προαγωγή. 

Μεταξύ άλλων, τυποποιούνται οι κατηγορίες αξιωματικών και υπαξιωματικών, ρυθμίζονται οι τρόποι εισόδου στο σώμα των αξιωματικών και καθορίζεται το καθεστώς των εθελοντών μακράς θητείας και επαγγελματιών οπλιτών.

Το Στρατολογικό Σώμα μετατρέπεται σε Στρατολογικό Σώμα-Σώμα Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων. Ωστόσο, για τα Στρατολογικά Γραφεία θα υπάρξει ειδική συνέντευξη Τύπου.

Επιπλέον με το νομοσχέδιο εισάγεται στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις το πλήρες σχήμα της κάθετης δομής διοίκησης. Μεταξύ άλλων οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν:
- Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων εντάσσονται πλέον στην αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης και διοικούν τους κλάδους τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διαταγές του αρχηγού ΓΕΕΘΑ αναλαμβάνοντας τις αποστολές και τα έργα που τους ανατίθενται από αυτόν.
Στο πλαίσιο αυτό οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων συμμετέχουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων υπό τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ. 

- Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων ασκούν τη διοικητική διοίκηση του κλάδου τους στο πλαίσιο των ενιαίων οδηγιών και διαταγών του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

- Το ΓΕΕΘΑ υπέρκειται των ΓΕΣ ΓΕΝ ΓΕΑ που αποτελούν τους τρεις πυλώνες του. Οι κλάδοι, οι διευθύνσεις και οι λοιπές μονάδες των ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ συγκροτούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή και διοικητική αποτελεσματικότητα, ευελιξία, οικονομία δυνάμεων, ομοιομορφία, διακλαδικότητα.

Η νέα δομή δυνάμεων είναι σχεδόν έτοιμη και θα παρουσιαστεί περί το Σεπτέμβριο.
Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή αρχηγού ΓΕΕΘΑ τον Αύγουστο. Όσον αφορά στις κρίσεις των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, δεν επέρχεται κάποια μεταβολή.

Για τους αντιρρησίες συνείδησης ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο τροποποιούνται τα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας περί στρατολογίας των Ελλήνων στο πλαίσιο της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των υποδείξεων του Συνηγόρου του Πολίτη Ο κ. Βενιζέλος προσδιόρισε ως ελάχιστο χρόνο διάρκειας της εναλλακτικής θητείας τους 14 μήνες και ως δίκαιο τους 15 μήνες. 

Τέλος δήλωσε ότι με το νομοσχέδιο αποκαθίστανται όσοι συμμετείχαν στα γεγονότα της Κύπρου, ενώ ρυθμίζονται ζητήματα σχέσεων με τους ΟΤΑ ως προς τη χρήση στρατιωτικών ακινήτων, που παραχωρούνται από το ΥΕΘΑ. 
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: