Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Πολεμικό Άλμα «ΗΑΗΟ» των Επίλεκτων των «ΕΤΑ»… Kατά την ΤΑΜΣ «ΗΝΙΟΧΟΣ 2017» (video)

Πολεμικά άλματα απο τους Επίλεκτους  των Επιλέκτων εκτελέστηκαν την Κυριακή 2 Απριλίου σε ζώνη Ρίψεως στην Κεντρική Ελλάδα, απο C-130  της ΠΑ με αποστολή διείσδυσης σε Εχθρικό έδαφος …στο πλαίσιο της Άσκησης ΗΝΙΟΧΟΣ 2017!


Οι Επίλεκτοι των ΕΤΑ  εν συνεχεία εκτέλεσαν μυστική άσκηση με συγκεκριμένο σενάριο ,αλλά και κατάδειξη στόχων …Περισσότερες λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε ,αλλά για το Άλμα που εκτέλεσαν θα σας αναφέρουμε τα Κάτωθι!

Λίγα λόγια για την εν λόγω τεχνική…..ΗΑΗΟ.
Ο αλεξιπτωτιστής μπορεί να εκτελέ­σει άλμα από το ύψος των 5.000ft έως 35.000ft και να ενεργοποιήσει το αλεξίπτωτό του από το ύψος των 3.500ft έως 25.000ft. Υπάρχουν δύο τεχνικές για την εκτέλεση αλμάτων από μεγάλο ύψος, ανά­λογα με το είδος της επιχείρησης:

         
Μεγάλο ύψος – χαμηλό άνοιγμα (HALO) και Μεγάλο ύψος – υψηλό άνοιγμα (HAHO).

Στην τεχνική “HALO”, ο αλεξιπτωτι­στής ενεργοποιεί το αλεξίπτωτό του μετά από ένα χρονικό διάστημα ελεύθερης πτώσης, που κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος ρίψεως. Η τεχνική αυτή μπορεί επί­σης να χρησιμοποιηθεί για τη ρίψη εφο­δίων, εξοπλισμού και προσωπικού όταν το αεροσκάφος δύναται να πετάξει πάνω από την εχθρική περιοχή χωρίς να διατρέ­χει κίνδυνο από εχθρικά πυρά.

Στην τεχνική “ΗΑΗΟ”, ο αλεξιπτωτιστής ενεργοποιεί το αλεξίπτωτό του μόλις μερι­κά δευτερόλεπτα μετά την έξοδό του από το αεροσκάφος και χρησιμοποιείται για τη ρίψη προσωπικού όταν η πτήση πάνω από την εχθρική περιοχή δεν είναι δυνατή.

Με την τεχνική αυτή, το αεροσκάφος και το προσωπικό δεν γίνεται αντιληπτό από τον εχθρό, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αιφνιδιασμός καθώς αποφεύγεται η οπτική επαφή και κάθε είδους θόρυβος.

Όταν η ομάδα ενεργοποιήσει τα αλεξίπτωτά της, ο επικεφαλής έχει την κύρια ευθύνη για την καθοδήγηση της ομάδας χρησιμοποιώντας βοηθήματα πλοήγησης (πυξίδα – GPS υπόλοιπα μέλη της ομάδας διατηρούν τη σχετική ταχύτητα πτήσης και τη θέση τους ως προς τον επικεφαλής.

Κάτω από συνθή­κες περιορισμένης ορατότητας, όπως κατά το πέρασμα μέσα από συννεφο, διατηρεί σταθερό αζιμούθιο με την βοήθεια της πυξί­δας, μέχρι να ανακτήσει οπτική επαφή με το σχηματισμό. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχά­νεται η συνοχή της ομάδας ώστε να φτάσει αυτούσια στο επιθυμητό σημείο προσγείω­σης και να εκτελέσει την αποστολή της

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώσης από Με-γάλα’Υψη, θα μπορούσαμε να αναφέρου­με ως πιο σημαντικά τα παρακάτω:

  • Διείσδυση σε εχθρικές περιοχές, όπου η είσοδος από χαμηλό ύψος είναι πρακτικά αδύνατη λόγω των επίγειων εχθρικών πυρών
  • Ακρίβεια στη προσγείωση σε ΖΡ μι­κρών διαστάσεων
  • Άμεση συγκέντρωση στο έδαφος της ομάδας που επιχειρεί
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης σε περιοχές όπου η χαμηλή πτήση των πτη­τικών μέσων απαγορεύεται, είναι ανα­σφαλής ή δεν έχει πρακτική αξία
  • Ταυτόχρονη προσγείωση σε δια­φορετικά σημεία εντός της περιοχής του ΑΝΣΚ
  • Αύξηση της επιβιωσιμότητας του πτητικού μέσου, αφού το σημείο αφέσε­ως των αλεξιπτωτιστών μπορεί να βρί­σκεται σε σχετικά μεγάλη απόσταση από την εχθρική περιοχή
  • Μυστική διείσδυση για την επιτυ­χία της αποστολής.
Ποιοι είναι όμως τα Στελέχη των ΕΤΑ ;
Πρόκειται για  τους Επίλεκτους των Επιλέκτων  που αποτελούνται μόνο απο Στελέχη  Επαγγελματίες  άνδρες των  Ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι εκπαιδεύονται για Μυστικές  επιχειρήσεις σε εξαιρετικά δύσκολες και ρεαλιστικές συνθήκες

Τα Επίλεκτα Τμήματα Αλεξιπτωτιστών θεωρούνται και είναι  ότι καλύτερο διαθέτει ο ελληνικός στρατός αλλά είναι  και από τα κορυφαία του κόσμου
Το πλέον επίλεκτο τμήμα του Στρατού Ξηράς, ίσως το πλέον «Ειδικό» Τμήμα στο σύνολο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αυτοί που συστηματικά μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθώς έχουν τις πιο δύσκολες και Ειδικές  Αποστολές! 
Παραμένουν πάντα στη σκιά και εκπαιδεύονται για ότι   μπορείτε να φανταστείτε …Είναι το (Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών) του Στρατού!


Δεν υπάρχουν σχόλια: