Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014

ENGLISH TEXT AT THE END

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1974 – 2014

  
Ανάλυση: Δρ Άριστος Αριστοτέλους
  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

Από την εισβολή το 1974 και την ντε-φάκτο διαίρεση του νησιού οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις συμπληρώνουν 40 χρόνια κατοχής του βορείου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Εθνική Φρουρά (Ε.Φ.), έχει  συμπληρώσει πενήντα χρόνια από την ίδρυση της το 1964 και τέσσερεις δεκαετίες από την αναδιοργάνωση της το 1974 για να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα απειλής που επέβαλε η ντε-φάκτο διχοτόμηση και η ισχυρή τουρκική στρατιωτική παρουσία στο νησί.

Στο διάστημα των σαράντα ετών, 1974 – 2014, οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Ε.Φ. από τη μια και των κατοχικών δυνάμεων, από την άλλη, ακολούθησαν ένα νήμα συμπεριφοράς «δράσης – αντίδρασης». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μετά από μία περίοδο 13 χρόνων  ενίσχυσης της Ε.Φ. και των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων (1989 – 2002),  ακολούθησε περίοδος 12 χρόνων, από το 2002 έως σήμερα,  χωρίς καμία ουσιαστική αριθμητική μεταβολή στο δυναμικό των αντίπαλων στρατοπέδων με εξαίρεση  κάποιες πρόσφατες αγορές από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η «κούρσα» των εξοπλισμών όλο αυτό το διάστημα στα αντίπαλα στρατόπεδα αφορούσε ενίσχυση σε  Άρματα Μάχης, Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) και Μάχης (ΤΟΜΑ), Πυροβολικό, Πολυεκτοξευτήρες Πυραύλων, Όλμους, Αντιαρματικά, Αντιαεροπορικά και Ελικόπτερα. Ως αποτέλεσμα των αντίστοιχων ενισχύσεων οι αναλογίες δυνάμεων μέχρι το 2002 σε σύγκριση με το 1984 και 1974 βελτιώθηκαν για την Ε.Φ. αλλά η τουρκική υπεροχή συνέχισε να υφίσταται.

Από τα στοιχεία όπως συνοπτικά παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα πιο κάτω, είναι σαφές ότι σε κάθε ουσιαστική κίνηση της Ε.Φ. για ενίσχυση, η τουρκική πλευρά προέβαινε στις ανάλογες ενέργειες ενισχύοντας ποσοτικά και ποιοτικά τις δυνάμεις της για να διατηρεί την υπεροπλία και υπεροχή της.

Για παράδειγμα, ενώ το 1974 η αναλογία αρμάτων μάχης που διέθεταν οι δύο πλευρές  ήταν 15 τουρκικά για κάθε ένα της Ε.Φ. (15:1) ωστόσο μέχρι το 2002 ο συσχετισμός αυτό μειώθηκε σε 3:1 αλλά παρέμεινε και πάλι ευνοϊκός για την Τουρκία.

Η ίδια τάση παρατηρείται και στα Τεθωρακισμένα Οχήματα όπου η διαφορά υπέρ της Τουρκίας μειώνεται από 5.4:1 που ήταν το 1974  σε 2.2:1 το 2002. Με αντίστοιχες ενισχύσεις οι τουρκικές δυνάμεις δεν αφήνουν τις αναλογίες να ανατραπούν σε βάρος τους. 

Ωστόσο από το 2002 έως το 2014, με εξαίρεση την αγορά μικρού αριθμού αρμάτων μάχης και δύο ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης από την Ε.Φ. το 2011,  καμία άλλη ενίσχυση σε οπλισμό δεν έχει σημειωθεί και οι συσχετισμοί σε οπλικά μέσα παραμένουν αμετάβλητοι.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2014 
Ενδεικτικά, η σύγκριση στρατιωτικών δυνάμεων το 2014 έχει ως ακολούθως:

Έμψυχο υλικό: Η δύναμη της Ε.Φ. ανέρχεται  στις 12.500 και οι έφεδροι στις 50.000. Το σύνολο του ανθρώπινου στρατιωτικού δυναμικού υπό τα όπλα  περιλαμβανομένης και της ΕΛΔΥΚ (950) υπολογίζεται στις 63.450. 

Η δύναμη των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο υπολογίζεται με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις σε 43.000. Προστιθεμένων των 3.500 Τουρκοκύπριων ενόπλων και 26.000 εφέδρων, ο συνολικός αριθμός της δύναμης αυτής ανέρχεται στις 72.500.  
 
   Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής: 
 • Για κάθε ένα Εθνοφρουρό αναλογούν 3.4 Τούρκοι στρατιώτες.
 • Επίσης, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού αριθμού  των δυνάμεων στις δύο πλευρές, οι αριθμητικές αναλογίες είναι σχεδόν ένας Εθνοφρουρός  για κάθε 1.1 Τούρκους στρατιώτες (1: 1.1).

  Άρματα Μάχης: Μετά την απόσυρση των απηρχαιωμένων και επιχειρησιακά ακατάλληλων ΑΜΧ-30, η Ε.Φ διαθέτει σήμερα 164 άρματα μάχης σε σύγκριση με 179  το 2011. Το αντίστοιχο τουρκικό δυναμικό σε άρματα μάχης επίσης μειώθηκε κατά 101 και ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 348 σε σύγκριση με 449 που ήταν κατά τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

  Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι:
 • Για κάθε άρμα μάχης της Ε.Φ αναλογούν 2,1 τουρκικά σε σύγκριση με 1: 2.8 το 2012, 5.7 :1 το 1994 και 15 : 1 το 1974. 
 • Λαμβανομένων υπόψη και των 61 Μ-48 της ΕΛΔΥΚ η αναλογία μειώνεται ελαφρώς σε ένα άρμα της Ε.Φ. για κάθε 1.5 τουρκικά. 
     
  ΤΟΜΠ: Η Ε.Φ. διαθέτει συνολικά 395 ΤΟΜΠ (περιλαμβανομένων και ΤΟΜΑ). Οι τουρκικές δυνάμεις διαθέτουν 627. Δηλαδή:  
 • Για κάθε ένα ΤΟΜΠ της Εθνικής Φρουράς αναλογούν 1.4 τουρκικά. 
Ναυτικό – Αεροπορία: Παρά τη βελτίωση της θέσης της Ε.Φ. στα 40 χρόνια που διέρρευσαν μετά την εισβολή, τόσο στους ανωτέρω όσο και σε άλλους τομείς, ωστόσο  παραμένει ουσιαστικά αναπάντητη και καθοριστικής σημασίας η απειλή και η πρόκληση που προβάλει η Τουρκική Αεροπορία και το Ναυτικό στον αέρα και στη θάλασσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άμυνα – Οικονομία: Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ένεκα της οικονομικής κρίσης,  οι προϋπολογισμοί για την άμυνα, έχουν συρρικνωθεί σημαντικά επηρεάζοντας τα περιορισμένα ήδη εξοπλιστικά προγράμματα της  Δημοκρατίας όσο και τις διεργασίες συντήρησης και εξασφάλισης ανταλλακτικών. 

Η πίεση αυτή αναμένεται να συνεχίσει και στο προβλεπτό μέλλον οπότε είναι εξαιρετικά στενά τα περιθώρια οποιασδήποτε ουσιαστικής ενίσχυσης της Ε.Φ., είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε σε νέα αξιόλογα οπλικά συστήματα  και τεχνολογία - με αρνητικές επιδράσεις και στο θέμα μείωσης της θητείας. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1974 – 2014

ΤΟΜΕΑΣ
.ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ           ΔΥΝΑΜΕΙΣ
(Τ.Δ.)
--------------------
.ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ (Ε.Φ.)
---------------------
Αναλογίες
( Τ.Δ. : Ε.Φ.)

2014

2004

1994

1984

1974
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Τ.Δ.43.00036.00030.000 25.00025.000
Ε.Φ.12.50012.00010.000   9.000   8.500
1Τ..Δ. : 1Ε.Φ.
3.4 : 1
3 : 1
3 : 1
3.7 : 1
2.9 : 1
ΑΡΜΑΤΑ
ΜΑΧΗΣ
Τ.Δ.348449300150150
Ε.Φ.164145  52  10  10
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
2.1 : 1
3 : 1
5.7 : 1
15 : 1
15 : 1
ΤΟΜΠ
ΚΑΙ
ΤΟΜΑ
Τ.Δ.627627200200200
Ε.Φ.395395271   37   37
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
2.2 : 1
2.2 : 1
1 : 1.3
5.4 : 1
5.4 : 1
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΤ.Δ.232+232+194+212+212+
Ε.Φ.164164138  36+  36+
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1.4 : 1
1.4 : 1
1.4 : 1
5.8 : 1
5.8 : 1
ΠΟΛΥΕΚΤΟΞΕΥ-
ΤΗΡΕΣ
ΠΥΡΑΥΛΩΝ
Τ.Δ.   6+   6+  -
Ε.Φ. 22 22 18
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1 : 3.6
1 : 3.6
1 : 18
ΟΛΜΟΙΤ.Κ.Δ.450450114 +
Ε.Φ.372 +372+278
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1.2 : 1
1.2 : 1
1 : 2.4
ΠΑΟΤ.Δ.192 +192 +
Ε.Φ.153184
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1.2 : 1
1 : 1
ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟ-ΜΕΝΑ
Τ.Δ.114114
Ε.Φ.115  6742
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1 : 1
1.7 : 1
1 : 42
ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟ-
ΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τ..Δ.134 +134 +84 +
Ε.Φ.108 +144  8
1Τ.Δ. : 1Ε.Φ.
1.2 : 1
1.2 : 1
10.5 : 1


Βρετανικές δυνάμεις και ΟΥΝΦΙΚΥΠ : Στα ίδια επίπεδα παραμένουν επίσης και οι δυνάμεις των Βρετανών στο νησί, καθώς και της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που διαθέτουν στρατιωτικό προσωπικό το οποίο ανέρχεται σε 2.620 και 921 άτομα αντίστοιχα. 

Πηγές: Τα στοιχεία της Έκθεσης προέρχονται από ανοικτές πηγές προσβάσιμες  στο κοινό, όπως το ΔΙΣΜ, το ΔΙΕΣ, ο ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ κ.λπ. Επίσης σημειώνεται ότι σε επιτελική σύγκριση των δυνάμεων προσμετρούνται και άλλοι  παράγοντες, είτε μετρίσιμοι, είτε ποιοτικοί, όπως και άλλοι  υποκειμενικοί. 

Αναλυτικότερα τα στρατιωτικά στοιχεία και οι αριθμοί για την περίοδο 1974 – 2014 παρατίθενται πιο κάτω. 


ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  2014
  
 ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ 

Στρατιωτικό Ανθρώπινο Δυναμικό
 Το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ.) το 1974 ήταν περίπου γύρω στις 8.000, ενώ το 2014 υπολογίζεται ότι ανέρχεται στις 12.500, περιλαμβανομένων των στελεχών, των εθελοντών, των εθελοντριών και των κληρωτών που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. 

Εφεδρείες 
Η δύναμη της εφεδρείας ανέρχεται στις 50.000 περίπου.
   
 Διοίκηση - Δομή

Η Διοίκηση της Εθνικής Φρουράς έχει έδρα τη Λευκωσία. Η  Εθνική Φρουρά περιλαμβάνει όλους τους κλάδους (Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία). Την κύρια δύναμη αποτελούν οι δυνάμεις Στρατού, που συγκροτούνται σε μεραρχίες και ταξιαρχίες και οι οποίες υπάγονται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σώμα Στρατού 1
Μεραρχίες Πεζικού2
Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία1
Ταξιαρχίες Πεζικού2
Σύνταγμα Καταδρομών1

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
2014
2004
1994
1984
1974
Σύνολο στρατιωτών
(ανδρών και γυναικών)
12.500
12.000
10.000
9.000
8.000
 Το δυναμικό της Ε.Φ. κυμαίνεται από το 1974 έως σήμερα μεταξύ 8.000 και 12.500. 
ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ

 
Άρματα Μάχης

2014
2004
1994
1984
1974
 
 
Σύνολο
164
145
52
10
10
 
 
T-80U
82
41 
 
ΑΜΧ-30G
30
52 
 
ΑΜΧ-30Β-2
52
52
52


 
 
T-34

 

10
10
 
        
T-80U: Η σημαντικότερη ενίσχυση σε άρματα μάχης μετά 
το 1994. Περαιτέρω ενίσχυση με Τ-80U το 2011. 
Τεθωρακισμένα Οχήματα  Αναγνωριστικά/Μάχης20142004199419841974
Σύνολο139139162
ΕΕ-9 Κασκαβέλ124124126
ΕΕ-3 Τζιαραράκα  15  15  36
 ΕΕ–9 και ΕΕ–3: Τα πρώτα «σύγχρονα» Τεθωρακισμένα Αναγνωριστικά
της Ε.Φ. Αγοράστηκα κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Αντικατέστησαν
τα ΜarmonHarrington που διέθετε η Ε.Φ από πριν το 1974.

Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜ)
20142004199419841974
 Σύνολο7070272020
VAB-VCI
γαλλικής κατασκευής
272727
BMP-3
ρωσικής κατασκευής
4343

Marmon Harrington

20

20
 Tα VAB-VCI και τα BMP-3 προστέθηκαν κατά τη δεκαετία το ’90.
 Καμία ενίσχυση από 1996 έως το 2014. 

Τεθωρακισμένα Οχήματα
Μεταφοράς Προσωπικού(ΤΟΜΠ)
20142004199419841974
Λεωνίδας
ελληνικής κατασκευής
168168  92  
VAB
γαλλικής κατασκευής
126126116
AMX-VCP
γαλλικής κατασκευής
  16  16

BRT-50

17

17
 Tα 17 BRT-50 που διέθετε η Ε.Φ. από το 1974 αντικαθίστανται μετά το 1990
 με AMX –VCPVAB και αργότερα με Λεωνίδας  (συνολικά  310).
 Καμία αλλαγή από τις αρχές του 2000 έως το 2014. 

Πυροβολικό

20142004199419841974
M-1944 100 χιλ.20203636
Μ-56 105 χιλ.727272
ΤRF1 155 χιλ.121212
MKF3 155 χιλ.
αυτοκινούμενα πυροβόλα
1212
Zuzana 155 χιλ.
αυτοκινούμενα πυροβόλα
1212
25-pdr 88 χιλ.
(αποθηκεμένα)
363618

M-116 A1 pack 75χλ.
   444
Μ-42 76 χιλ.  54
 Ενισχύθηκε το πυροβολικό σε σχέση με το 1974 αλλά παρέμεινε  αμετάβλητο
από τις αρχές του 2000 έως το 2014.  

Πολλαπλοί Εκτοξευτήρες Βλημάτων (ΠΕΠ)

20142004199419841974
FRYM-63 Plamen 128χιλ181818  
BM-21 122 χιλ  4  4
 Ενισχυμένοι οι ΠΕΠ σε σχέση με το 1974, αλλά καμία αλλαγή από τις αρχές
 του 2000 έως το 2014.

Όλμοι

20142004199419841974
Σύνολο372 +372+
E-44 81χιλ.

170

170  72
M–30/M-2 107χιλ.  20  20  12
M-41/-43  82 χιλ.  80  
RT61 120 χιλ.

112

116114

 

MB -21 122 χιλ.  22      4
 Ενισχυμένοι οι Όλμοι σε σχέση με το 1974, αλλά καμία αλλαγή από τις αρχές
του 2000 έως το 2014.  

Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα (Α.Κ.)

20142004199419841974
Σύνολο1156742
Μilan

(15  επί των Τζιαραράκα)

  454524
pHOT
(18  επί των VAB)

  70

22

18

 Εκτοξευτές Βλημάτων

  (Ε.Β.)
20142004199419841974
Μ-72 LAW 66 χιλ. --
RPG-7 knout 73 χιλ.850 +850+
Apilas112 χιλ.10001000
Πυροβόλα Άνευ
Οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ)
20142004199419841974
Σύνολο153184
ΕΜ- 67   90χιλ.    9 40
Μ-40Α1 106 χιλ144144
M-40 144 106 χιλ ---
 Αν και ενισχυμένη η Ε.Φ., τόσο σε Α.Κ., όσο και σε Ε.Β. και σε ΠΑΟ, σε
σύγκριση με το 1974, ωστόσο η κατάσταση παραμένει από τις αρχές του
2000 έως το 2014 σχεδόν αμετάβλητη. 

Αντιαεροπορικά

20142004199419841974
 Μ-55 20χιλ3636
GDF-003
με Skyguard 35χιλ
2424  8
Mistral
εδάφους - αέρος
3060
Aspide
εδάφους - αέρος
1224
SA-15 ( Tor-M1)
εδάφους αέρος
6

3.7-In 94 χιλ.
---
 Παρά τη σχετική ενίσχυση που σημειώθηκε στον τομέα της Αντιαεροπορίας
το 1994, ωστόσο, μετά την παραλαβή  των TorM1, στις αρχές του 2000,
καμία άλλη αξιόλογη μεταβολή δεν έχει σημειωθεί μέχρι τα 2014. 

Πλωτά Μέσα

20142004199419841974
Ακταιωροί
(Salamis και Kyrenia)
  2 2111
Ταχύπλοα και άλλα σκάφη1111
Μοίρα παράκτιας άμυνας, με 3 ΜΜ- Exocet---
 Παρά την κάποια ενίσχυση που σημειώθηκε ιδίως σε ταχύπλοα σκάφη μετά
1996, σε σύγκριση με το 1974, που οι ναυτικές δυνάμεις ήταν σχεδόν
ανύπαρκτες, ωστόσο από τις αρχές του 2000 η κατάσταση παραμένει
αμετάβλητη έως το 2014.  

Αεροσκάφη

20142004199419841974
ΒΝ-2 Islander11111
PC – 9  εκπαιδευτικό122
 Καμία αξιοσημείωτη ενίσχυση στην Αεροπορία μεταξύ 1974-2014. 

Ελικόπτερα
20142004199419841974
Μi – 35P1112
SA-342 Gazelleμε HOT)  4  44
Bell206C  LongRangers  2  22
MD – 5001  
AW 139 (SAR)  2
Bell UH-1H  2
 Η αγορά των Mi-35 αποτέλεσε ουσιαστική ενίσχυση της Ε.Φ. στον τομέα των
 ελικοπτέρων.  Το 2011 η Ε.Φ. ενισχύθηκε με δύο AW 139 (SAR).
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΥΠΡΟΥ
  Η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) αριθμεί 950 άτομα και βρίσκεται στο νησί με βάση τη Συνθήκη Εγγυήσεως από το 1960. 

   Οπλοστάσιο
 Το οπλοστάσιο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου  περιλαμβάνει: 

 Άρματα Μάχης
 61 M-48 AMOLF

 Tεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού 

80 Λεωνίδας

Πυροβολικό 
12 Πυροβόλα Μ-114 155 χιλ., 

6 Μ-110Α2 203 χιλ, 

M-107 175 χιλ.
Όλμοι, ΠΑΟ   (Απροσδιόριστος αριθμός)
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 Text Box:
Τα τουρκικά στρατεύματα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου το 2014 ανέρχονται σε 43.000 και από το 1974 έως σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 18.000. Η δύναμη αυτή προέρχεται από την 3η Στρατιά, που έχει έδρα την Ερζινζάν στην Τουρκία. Πρόκειται για ένα σώμα στρατού, το οποίο χωρίζεται σε δύο μεραρχίες, την 28η Μεραρχία και την 39η και την ΤΟΥΡΔΥΚ.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σώμα Στρατού 1
Μεραρχίες Πεζικού 2
Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1
Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία 1
Τάγματα Ειδικών Δυνάμεων 1
Τάγματα Κομάντος 2
 
       
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ20142004199419841974
Αριθμός Στρατιωτών
43.00036.00030.00025.00025.000
 Σημαντική αύξηση στις τουρκικές δυνάμεις από 25.000 το 1974 σε 36.000
το 2002, ενώ το 2013 και 2014 έγκυρες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό
αυτό σε 43.000. 

ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ
 
Άρματα Μάχης
20142004199419841974
Σύνολο348449300150150
Μ-48Α5 Τ1/Τ2340441300  
Μ-48Α2 (εκπαιδευτικά)    8    8
Μ-47/48 150150
       
Άρματα Μάχης: Από 150 το 1974, σε 449 το 2001 και κατά 101 λιγότερα
το 2014. 

Τεθωρακισμένα  Οχήματα Μεταφοράς
Προσωπικού
20142004199419841974
Σύνολο627627200200200
ΑΑPC361361
Μ-113266266100100100
M-59100100100
 ΤΟΜΑ: Ενισχυμένα από 200 το 1974 σε 627 στις αρχές του 2000 και από
τότε αμετάβλητη η δύναμη τους έως το 2014. 

Πυροβολικό
20142004199419841974
Συνολικά232 +232+194+212+212+
Μ 101Α1 105χιλ.  72 72144 - -
Μ-114Α2 155χιλ.  18 18  36 - -
Μ-115  203χιλ.  12 12   8 - -
Μ-44Τ 155χιλ.  90 90   6  
Πολυεκτοξευτές
Βλημάτων (Π.Π.)
20142004199419841974
Τ-115 122χιλ66---
Όλμοι
20142004199419841974
Σύνολο450450114+--
81χιλ.175175---
Μ-30 107χιλ.148148114--
ΗΥ–12 120χιλ.127  54
 Σταθερά ενισχυμένα σε υψηλά αλλά βασικά αμετάβλητα επίπεδα από το 1974
 παραμένουν οι δυνάμεις του Πυροβολικού. Πιο ενισχυμένοι από το 2004 παρουσιάζονται
σήμερα οι Όλμοι. 

Αντιαρματικά
Κατευθυνόμενα

Βλήματα (Α.Κ.Β)

20142004199419841974
Σύνολο114114
Μilan6666
TOW4848
Εκτοξευτές  Πυραύλων
20142004199419841974
M-72  LAW 66χιλ
(απροσδιόριστος αριθμός)
--
Πυροβόλα Άνευ
Οπισθοδρομήσεως(ΠΑΟ)
20142004199419841974
Μ-67 90χιλ.
(απροσδιόριστος αριθμός)
--
Μ-40Α1 106χιλ192192
           
 Ενισχυμένα από τις αρχές του 2000 σε σύγκριση με το 1974 είναι τα Α.Κ.Β. και τα ΠΑΟ
των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων. Από τότε παραμένουν στα ίδια αριθμητικά επίπεδα
μέχρι σήμερα.  

Αντιαεροπορικά

20142004199419841974
Rh 202 20 χιλ.
(απροσδιόριστος αριθμός)

-

-

-
GDF- 003 35χιλ1616
Μ-1 40χιλ484884--
Συστήματα Εδάφους –

Αέρος (Σ.Ε.Α.)

20142004199419841974
Stinger50 +50+

Ραντάρ

20142004199419841974
AN/TRQ-36---
 Ενισχυμένα παρουσιάζονται τα αντιαεροπορικά μέσα και τα Σ.Ε.Α. από τις
αρχές του 2000 σε σχέση με το 1974 αλλά από τότε παραμένουν αμετάβλητα
έως το 2014.
  

Πλοία

20142004199419841974
Ακταιωρός
CanerGoyneli
1
----

Αεροσκάφη

20142004199419841974
Cessna185 ( U-17)333--
F-16C/DF-4E
(Περιοδική στάθμευση) 
 -55--
  Περιοδική παρουσία και στάθμευση αεροσκαφών από το 1994.  

Ελικόπτερα
20142004199419841974
Bell 205
(UH-1HIroquois)
3
3---
S-70A
(Περιοδική στάθμευση)
-----
AS-532ULCougar
περιοδική στάθμευση
11---
Απροσδιόριστος τύπος ελικοπτέρων
12--
 Περιοδική παρουσία και στάθμευση ελικοπτέρων από το 1994. 

 

 

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 


Ανθρώπινο Στρατιωτικό Δυναμικό 
 Οι Τουρκοκύπριοι ένοπλοι ανέρχονται στις  3.500.

Εφεδρείες
Οι τουρκοκυπριακές εφεδρείες αριθμούν γύρω στις 26.000 όπως παρακάτω:
 11.000 προορίζονται για την πρώτη γραμμή,  
10.000 για τη δεύτερη γραμμή 

 5.000 για την τρίτη γραμμή. 

Σύνθεση Δυνάμεων και Οπλισμός

 

Oι τουρκοκυπριακές δυνάμεις αποτελούνται από 7 τάγματα πεζικού και διαθέτουν ελαφρύ οπλισμό όπως:

73 Όλμους 120 χιλ.

6 Αντιαρματικά Κατευθυνόμενα  Βλήματα Milan 

36 ΠΑΟ 106 χιλ.  

Πλωτά Μέσα

 

1 περιπολικό RaufDenktash

Mk5, 2 SG45/SG46.1 PCI  ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 Ανθρώπινο Δυναμικό:  2620 
337: Προσωπικό για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ


Στρατός

2 Τάγματα Πεζικού

1 Μοίρα Μηχανικού – Υποστήριξης

Σχηματισμός Ελικοπτέρων

Αεροπορία

Περιοδική στάθμευση αεροσκαφών

1 Σμήνος Έρευνα και Διάσωσης

 με ελικόπτερα Bell 412 TwinHuey 

ΝαυτικόΗ ΟΥΝΦΙΚΥΠ
  
 

Αργεντινή:                   266

Αυστρία:                          4

Βραζιλία :                        1   

Ηνωμένο Βασίλειο:      337

Καναδάς:                         1

Κίνα:                                2

Κροατία:                          2

Ουγγαρία:                      77

Παραγουάη:                   14

Σερβία:                           46

Σλοβακία:                     157 

Χιλή:                               14
                                     921
 Επιπλέον η δύναμη περιλαμβάνει πολίτες  και αστυνομικούς. 

  
 ENGLISH TEXT


THE MILITARY FORCES IN CYPRUS 1974 - 2014 
    
 
 
  
 
 
  FINDINGS AND CONCLUSIONS 
It is forty years now since the invasion of Cyprus in 1974 and the de-facto division of the island by the Turkish military forces, which are still present there. The Cypriot National Guard (NG) on the other hand, has completed fifty years of its establishment in 1964. Now, the N.G. is in  its fourth decade since its reorganization efforts to address the threat posed by the de-facto partition and the powerful Turkish military presence on the island since 1974. 
Over the forty years between 1974 - 2014, developments in the camp of N.G, on the one hand, and the Turkish occupying forces, on the other, followed a pattern of  "action - reaction" behaviour. Thus, there was a period of 13 years of strengthening of the National Guard and the Turkish occupation forces ( 1989 - 2002 ), followed by 12 years ( 2002 to today) without any real change in the overall strength of the rival camps except for some recent purchases by the Republic of Cyprus. 
The 'arms race' during these years in the rival camps concerned Battle Tanks, Armored Personnel Carriers (APCs) and Armoured Infantry Fighting Vehicles, Artillery, Multiple Rocket Launchers, Mortars, Anti-tank Missiles, Anti-aircraft, Radar Systems and Helicopters. As a result of these developments, the ratio of manpower and hardware between the two sides has changed by 2002 as compared to that of 1984 and 1974, but the Turkish supremacy in all fields remains unchallenged. 
From the data summarized in the attached table, it is clear that any movement of N.G. to improve its capabilities led to a reaction by the Turkish side which took similar steps to  increase quantitatively and qualitatively its forces and maintain its superior position. Thus, while, in 1974, the proportion of tanks that had both sides was 15 Turkish for every National Guard tank ( 15: 1 ), by 2002, the ratio between them dropped to 3: 1 but still remained favorable for Turkey. The same trend is evident in the APC where the difference in favour  of Turkey decreased from 5.4: 1 in 1974 to 2.2:1 by 2002, but with corresponding increases in armoured vehicles the Turkish forces left its superiority in the field unaffected. 
However from 2002 - 2014, with the exclusion of  the purchase of a small number of tanks and two search and rescue helicopters by the National Guard in 2011, no other changes in the arsenal of the two sides has been recorded.

COMPARISON OF FORCES 2014 
The comparison of military forces in Cyprus 2014 is as follows:  
Human Resources: In terms of military personnel the N.G. numbers 12,500 and 50,000 reservists. The entire human military force on the side of the Republic of Cyprus including the Greek contingency ELDYK (950) is calculated to be 63,450. 
The strength of the Turkish troops in Cyprus is about 43,000. Added 3,500 Turkish Cypriot under arms and 26,000 reservists, the total number of this force stands at 72,500. In other words: 
• For everyone Cypriot National Guardsman there are 3.4 Turkish soldiers.  
• Also, given the total number of forces on both sides, the numerical proportions are almost one Guardsman for every 1.1 Turkish soldiers ( 1: 1.1).  
Main Battle Tanks: Following the withdrawal of obsolete and operationally inadequate  AMX-30, the National Guard currently has 164 tanks, compared to 179 in 2011. The corresponding Turkish main battle tanks are also reduced by 101, and the total number reaches 348 compared to 449 it had during the last twelve years. 
It follows that: 
• For each tank of the National Guard, the  Turks have 2.1 tanks, compared to 1 : 2.8 in 2012, 5.7 : 1 in 1994 and 15 : 1 in 1974.  
• Taking into account the 61 M-48 possessed by ELDYK, the ratio decreases slightly to the benefit of the Republic, thus for every  N.G tanks now there are 1.5 Turkish. 
APC: The N.G. has a total of 395 APCs whilst the Turkish forces have 627. :  
• For each APC National Guard there are 1.4 Turkish.  
Navy - Air Force:  Despite improvements  in the NG during the last 40 years, in all the above areas, there remains, however, still unanswered and critical threat and challenges the country is facing by the Turkish Air Force and Navy in the air and the sea. 
Economy and Defence: In recent years, due to the economic crisis, defence budgets have shrunk significantly affecting the already limited armament programs of the Republic as well as the processes of maintenance and the availability of spare parts.  
This pressure is expected to continue in the foreseeable future, so it is very unlikely that there will be any substantial reinforcement of N.G., either in terms of military personnel or in advance weapon systems and technology. This will have a negative impact not only on the effectiveness of the force but on the issue of the length of the national service too.
πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια: